Spring til indhold

Eftermiddagsklub

Eftermiddags-klubtilbuddet er en del af CSUs ungdomsuddannelse. Klubben har tæt kontakt til skolens hverdag og er beliggende på skolen, så klub-eleverne kan komme direkte fra skole til klub, uden ekstra transport.

Klubforløb:

Udgangspunktet for klubben er ungdomsliv og der er fokus på at vise eleverne, hvad man kan bruge sin fritid på. Klubprojekterne er af meget forskellig karakter, nogen er korte og andre er lange forløb.

Herunder kan du læse om nogle af alle de muligheder der er, men vi er altid åbne for endnu flere gode ideer.

 • Krea
 • Brætspil
 • Gaming med ps4
 • Ture ud af huset
 • Bageværksted
 • Smykkeværksted
 • Motion i CSU´s fitnessrum, cykelture ud af huset, gåture, hockey, dans, bordtennis, diverse boldspil mv.
 • Wellness
 • Musik i CSU´s musiklokale eller i klubbens lokaler

Eftermiddagsklub 

Åbningstider:

Klubben har åbent alle dag efter endt skolegang.

Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 14.15 – 16.00.

Onsdag og fredag fra kl. 12.35 – 16.00.

Der er også åbent i alle ferierne.


Eftermiddagsklubben er et tilbud til de unge, som har behov for pasning efter endt skoledag og i ferier.

Vi modtager elever der er fysisk og psykisk udviklingshæmmede i alderen 16 til 25 år, der går på STU eller andre skoletilbud tilknyttet STU.

Klubben har egen afdelingsleder og arbejder med stort selvstyre, men med tæt kontakt til skolens hverdag.

Klubben fungerer som en kommunal ordning, der varetages af CSU Holbæk.

Klubben bruger skolens lokaler, både de almindelige klasselokaler og faglokaler samt ude arealet.

CSU Holbæk råder over flere busser, der er til rådighed for klubben om eftermiddagen og i alle ferier.

Formål og målsætning

Formålet med at gå i klubben er at styrke de unges personlige kompetencer med udgangspunkt i målsætningen.

Målsætning er at forberede den enkelte elev på en så selvstændig voksentilværelse som muligt. De unge skal udvikle kompetencer til brug i hverdagen i et aktivt samspil med andre mennesker.

Målgruppe og pædagogik

Målgruppen er elever der går på STU, det vil sige unge fra 16-25 år, der er fysisk og psykisk udviklingshæmmede, alle elever med behov for individuelle hensyn i forhold til det pædagogiske og fysiske miljø.

I klubben benyttes totalkommunikation, hvilket vil sige Tegn Til Tale, Picto Selector og anden billedkommunikation.

Klubbens pædagogiske omdrejningspunkt er selvstændighedsudviklingen og selvbestemmelsesretten. Dette gøres blandt andet ved, at de unge selv skal lære at vælge, hvad de har lyst til at deltage i af forskellige aktiviteter (der er en blanding af, elevernes og personalets ideer) og at stå ved dette valg.

Tilbuddene kan f.eks. være

 • Projekter af længerevarende karakter
 • Samtaler med personalet ved problemer de unge imellem, i hjemmet mm.
 • Vejledning og støtte til at bestemme selv og vejledning i konsekvenserne i dette

Skoleferier og skolefridage

I skoleferierne og på skolefridage er klubben åben for de elever der er tilknyttet morgenåbent 7.00-16.00 og for de øvrige elever er der åbent kl. 9.00-16.00.

I hele ferieuger lukker klubben kl. 15.00 om fredagen.

I ferier er tilbuddene ofte ud af huset arrangementer. Tur i skoven, til stranden, biografer, teater med mere.

Der er til tider egenbetaling på nogle af aktiviteterne.

Se evt. ferieplaner.

Personale

Klubpersonalet består af ca. 12 veluddannede pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogstuderende. De har en stor viden og erfaring indenfor dette felt. De bliver løbende efter- og videreuddannet i relevante temaer.

Klubbens personale dækker dagen igennem, både morgenklub, skole og eftermiddagsklub.

Derved møder skolens elever de samme voksne hele dagen.Feedback

Sidst opdateret

29.11.2022

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard

Kontakt

Afdelingsleder

Pernille Nikolaisen

Tlf: 72 36 20 08 

Du kan altid kontakte os via denne sikre formular

Du finder os her... Seminarieparken 2 4300 Holbæk