Spring til indhold

Klub 104

Klubtilbuddet er en del af CSUs ungdomsuddannelse. Klubben har tæt kontakt til skolens hverdag og bruger CSUs lokaler.

Klub 104

Er et tilbud til de unge som har behov for pasning efter endt skolegang eller i ferier.

Vi modtager elever der er fysisk og psykisk udviklingshæmmede i alderen 16 til 25 år, der går på ”det 3-årige ungdomstilbud”.

Klubben har egen afdelingsleder og arbejder med stort selvstyre, men med tæt kontakt til skolens hverdag.

Klubben fungerer som en kommunal ordning, der varetages af CSU.

Klubben bruger skolens lokaler, både de almindelige klasselokaler og faglokaler samt ude arealet.

CSU råder over flere busser, der er til rådighed for klubben om eftermiddagen og i alle ferier.

Formål og målsætning

Formålet med at gå i klubben er at styrke de unges personlige kompetencer med udgangspunkt i målsætningen.

Målsætning er at forberede den enkelte elev på en selvstændig voksentilværelse. Eleven skal udvikle kompetencer til at kunne bruge i hverdagen i et aktivt samspil med andre mennesker og have styrket sine kompetencer med hensyn til uddannelse og eller erhverv.

Ligeledes at få styrket sine kompetencer med hensyn til en selvstændig botilværelse og et aktivt fritidsliv, eleven støttes i.

Målgruppe og pædagogik

Målgruppen er elever der går på ”det 3-årige ungdomstilbud”, det vil sige unge fra 16-25 år, der er fysisk og psykisk udviklingshæmmede, altså elever der har behov for individuelle hensyn i forhold til det pædagogiske og fysiske miljø.

I klubben benyttes totalkommunikation, hvilket vil sige Tegn Til Tale, Boardmaker, anden billedkommunikation f.eks. fotografier, m.m. med udgangspunkt i Marte Meo.

Dette er med til at sikre at de unge for mulighed for at få en bedre og bredere forståelse af dialoger, beskeder og krav.

Klubben er delt op i 2 åbningsperioder. Der er en morgenklub – før skolestart og en eftermiddagsklub – efter skoledagen.

Eftermiddagsklub

Klubben har åbent alle dag efter endt skolegang.

Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 14.15 – 16.00.

Onsdag og fredag fra kl. 12.35 – 16.00.

Der er også åbent i alle ferierne.

 

Klubbens pædagogiske omdrejningspunkt er selvstændighedsudviklingen og selvbestemmelsesretten. Dette gøres blandt andet ved, at de unge selv skal lære at vælge, hvad de har lyst til at deltage i af forskellige aktiviteter (der er en blanding af, elevernes og personalets ideer) og at stå ved dette valg.

Tilbuddene kan f.eks. være

  • Projekter af længerevarende karakter
  • Samtaler med personalet ved problemer de unge imellem, i hjemmet mm.
  • Vejledning og støtte til at bestemme selv og vejledning i konsekvenserne i dette

Skoleferier og skolefridage

I skoleferierne og på skolefridage er klubben åben for de elever der er tilknyttet morgenåbent 7.00-16.00 og for de øvrige elever er der åbent kl. 9.00-16.00.

I hele ferieuger lukker klubben kl. 15.00 om fredagen.

I ferier er tilbuddene ofte ud af huset arrangementer. Tur i skoven, til stranden, biografer, teater med mere.

Der er til tider egenbetaling på nogle af aktiviteterne.

Se evt. ferieplaner.

Klubprojekter

Klubprojekter er af meget forskellig karakter, nogen er kendetegnet ved meget korte forløb og andre af længere forløb. f.eks.:

  • Diverse boldspil
  • Dans
  • Maling
  • Smykker
  • Ekskursioner ud af huset
  • Socialt samvær / træning
  • Computer / Playstation

Formålet med vores klubprojekter er oplevelser med udgangspunkt i at støttet og udviklet den enkelte elev, ud fra den enkelte elevs kunnen og formåen.

Personale

Klubpersonalet består af ca. 12 veluddannede pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogstuderende. De har en stor viden og erfaring indenfor dette felt. De bliver løbende efter- og videreuddannet i relevante temaer.

Klubbens personale dækker dagen igennem, både morgenklub, skole og eftermiddagsklub.

Derved møder skolens elever de samme voksne hele dagen.

 Feedback

Sidst opdateret

28.11.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard

Kontakt

Afdelingsleder

Pernille Nikolaisen

Tlf: 72 36 20 08  Mail: pbnik@holb.dk

Du finder os her... Seminarieparken 2 4300 Holbæk