Spring til indhold

NeuroFagligt Arbejdsrehabilitering NFA

Borgere der er ramt af en skade på hjernen eller hjernerystelse, kan have brug for en særlig målrettet indsats i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet, efter sygemelding. NFA-Teamet består af ergoterapeuter, hjerneskaderådgiver og neuropsykolog - alle med særlig viden inden for hjerneskadeområdet og den erhvervsrettede indsats.

Tilbuddet retter sig mod

Borgere i den erhvervsaktive alder og som efter henvisning fra jobcenter og en individuel vurdering, findes egnet til forløbet. Borgere med følgende diagnoser kan komme i betragtning

 • Blodprop i hjernen
 • Hjerneblødning
 • Traumatisk hjerneskade
 • Hjernehindeblødning
 • Tumor i hjernen
 • Infektioner i hjernen
 • Diffuse skader i hjernen pga. iltmangel, giftstoffer eller anden skadelig virkning
 • Hjernerystelse

Overordnet mål

 • Arbejdsfastholdelse på eksisterende arbejdsplads.
 • Udvikling og afklaring af arbejdsevne for at opnå relevant tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indsats

Indsats fra NFA foregår på arbejdspladsen, i eget hjem, lokalområdet og på CSU Holbæk.

 • Afdækning af fysiske, kognitive og sociale vanskeligheder ift. arbejdsmarkedet
 • Neurofaglig rådgivning og vejledning af pårørende
 • Neurofaglig rådgivning og vejledning af arbejdsgiver og kolleger
 • Udvikling af strategier til bedst mulig fysisk, kognitiv og psykisk formåen på relevant arbejdsplads
 • Udvikling og indlæring af nye strukturer i dagligdagen med henblik på optimal energiforvaltning
 • Øge erkendelse af egen situation, herunder ressourcer og begrænsninger
 • Udvikling af personlig identitet og arbejdsidentitet
 • Arbejdspladsindretning, relevante hjælpemidler og kompenserende ordninger
 • Vurdering af realistisk effektiv arbejdstid
 • Afklaring af skånevilkår

Samarbejdspartnere

 • Sagsbehandlere fra jobcenteret
 • Virksomhedskonsulenter
 • Ledelse og kollegaer på relevante arbejdspladser
 • Hjerneskaderådgiver
 • Neuropsykolog
 • Speciallærere
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Logopæder
 • Specialkonsulenter inden for informations- og kommunikations teknologi (IKT)

Henvendelse

Betalende instans udfylder henvendelsessark og sender det til nfa@holb.dk

Download henvendelsesark

Kontakt

Arbejdsrehabiliterende ergoterapeuter

Maria Møllegaard
Mail: marmo@holb.dk / Tlf: 72 36 59 46

Gitte Koolman
Mail: gkool@holb.dk / Tlf: 72 36 13 66

Minna Bak Bøyesen
Mail: minbb@holb.dk / Tlf: 72 36 99 76

Rikke Graae Pedersen
Mail: riped@holb.dk / Tlf: 72 36 87 19Feedback

Sidst opdateret

04.06.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard