Spring til indhold

Tale og kommunikation

Taleafdelingen tilbyder udredning, undervisning og rådgivning til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende

Taleafdelingen

I Taleafdelingen er der ansat audiologopæder og talepædagoger. Vi har fokus på kommunikation og sproglige vanskeligheder som følge af afasi, dysartri, taleapraksi og kognitive kommunikationsvanskeligheder. Ydelserne er gratis at benytte for borgere i Holbæk og Odsherred Kommune. 
 

Hvem kan henvende sig

Borgere med erhvervet hjerneskade i Holbæk og Odsherred Kommune kan frit henvende sig til Taleafdelingen og anmode om en udredning. Ved denne undersøgelse afdækkes de sproglige og kommunikative vanskeligheder af en talepædagog/logopæd, hvorefter der tages stilling til evt. videre undervisningsforløb.

Udredning, undervisning og rådgivning er gratis for borgere i Holbæk og Odsherred Kommune.

Kontakt afdelingen på mail: csu-tale@holb.dk
 

Logopæden kan tilbyde

  • Logopædisk udredning, herunder samtale og testning
  • Undervisning
  • Rådgivning og vejledning

Den logopædiske udredning og undervisning finder som udgangspunkt sted i CSUs lokaler i Holbæk, på plejehjem eller i eget hjem efter aftale.
Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte borgers behov og ressourcer i samarbejde med logopæd og dennes faglige vurdering.

Undervisningen kan foregå som individuel undervisning eller tilrettelagt som holdforløb afhængig af logopæds vurdering og borgers behov/ ressourcer. Der gives desuden rådgivning vedr. kommunikation til såvel borger som pårørende.

Hent folder om Taleafdelingen på CSU her 

Afasi

Afasi betyder nedsat evne til at opfatte og bruge sproget som følge af en erhvervet hjerneskade.

Afasi kan vise sig på følgende måde:

  • Forstyrrelse af evnen til at tale
  • Forstyrrelse af evnen til at forstå det talte sprog
  • Forstyrrelse af evnen til at læse og skrive

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger. Det kan være et kortvarigt eller langvarigt undervisningsforløb. I begyndelsen vil undervisningen som regel være tilrettelagt som eneundervisning og senere overgå til gruppeundervisning.

Udover undervisning af den afasiramte tilbyder talepædagogerne rådgivning og vejledning til pårørende og plejepersonale.


Taleapraksi

Taleapraksi er en sprogforstyrrelse som følge af en erhvervet hjerneskade. Den forekommer ofte sammen med afasi.
Taleapraksi betyder nedsat evne til at udtale sproglyde og til at foretage flydende skift fra en sproglyd til den næste sproglyd. Taleapraksi kan forekomme i flere grader, fra lette udtalevanskeligheder, som næsten ikke bemærkes til de helt svære, hvor man næsten ikke kan tale.

Det er vigtigt at personen med taleapraksi og de pårørende får grundig forklaring på problemet og derefter får viden om, hvad der kan gøres for at afhjælpe vanskelighederne.


Dysartri

Dysartri er en motorisk talevanskelighed, der skyldes at taleorganer, som læber, tunge, kæbe, gane, stemmebånd ikke fungerer normalt efter skade i nervesystemet eller på hjernen (fx blodprop eller hjerneblødning).
Symptomer kan fx være

  • Upræcis, utydelig tale (artikulation)
  • Svag stemme
  • Forandret stemme
  • Ændret taletempo

 

Nyttige links

Hjernesagen

Videncenter for hjerneskade

Dansk Handicap IdrætsforbundFeedback

Sidst opdateret

04.06.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard