Spring til indhold

Om Kommunikationscentret

Kommunikationscentret er en del af CSU Holbæk

I Kommunikationscenteret er vi uddannede til at hjælpe voksne med funktionsnedsættelser på mange forskellige områder.

Vi tilser borgere fra Odsherred og Holbæk, der oplever vanskeligheder med at kommunikere eller huske, strukturere og planlægge i hverdagen.

Det er f.eks. borgere med erhvervet hjerneskade, borgere med talevanskeligheder, borgere med psykiske og sociale vanskeligheder samt borgere med læse- skrivevanskeligheder/ordblinde.

Vi kan tilbyde borgeren udredning af funktionsnedsættelser, rådgivning, undervisning og afprøvning af hjælpemidler.

Hvis funktionsnedsættelsen også påvirker det daglige arbejde, kan vi rådgive borgeren og arbejdspladsen om muligheder for at kompensere for vanskelighederne.

Henvendelse til os kan ske uden henvisning.Feedback

Sidst opdateret

27.11.2019

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel