Spring til indhold

OBUdOBU

Et nyt digitalt undervisningsmateriale til voksne med læsehandicap.

                    

Velkommen til OBUdOBU

Materialet kan bruges til både fjern- og tilstedeværelsesundervisning.

Med OBUdOBU får du et materiale, der minimerer din forberedelsestid som underviser af læsesvage voksne og optimerer din mulighed for at komme kvalificeret rundt om deres centrale læringsmål:

  • At kunne klare hverdagens læse- og skrivekrav bedre og mere selvstændigt via brug af læse-/skriveteknologi.

Opgaverne inviterer dine kursister til at komme i gang med at læse og skrive snarest muligt, mest muligt og bedst muligt i et hverdagsrelateret emneunivers, der kan øge oplevelsen af medborgerskab.

OBUdOBU’s opgaver sendes ud hver anden onsdag i 20 undervisningsuger pr. år. Du modtager i hver sending opgaver, som svarer til cirka 3 lektioners undervisning.

OBUdOBU kan bruges i undervisningen af voksne i skriftsproglige vanskeligheder. Eksempelvis ordblinde, eller voksne, der pga. generelle indlæringsvanskeligheder eller andre udfordringer ikke har gennemført en ordinær (ungdoms)uddannelse, STU-elever eller sprogskolekursister.

Prøv gratis

Her kan du hente gratis opgaver fra OBUdOBU som du kan afprøve i din undervisning

OBUdOBU - Introduktion til filformater

Pris

Institutioner      1-25 elever 2.400 kr. årligt
Institutioner    26-50 elever 3.600 kr. årligt
Institutioner over  50 elever 4.800 kr. årligt

Abonnementet er inkl. moms.

Her kan du læse nærmere om OBUdOBU og tankerne bag

Her kan du se en oversigt over leverance i 2020

Her kan du læse om abonnementsbetingelserne

Tegn abonnement, kontakt

Julie Fredsø-Rauer

Læse- og teknologikonsulent på LæseTek

CSU i Holbæk

julfa@holb.dk / 72 36 33 32Feedback

Sidst opdateret

30.06.2020

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel