Spring til indhold

Elever i grundskolen

Ordblinde elever i grundskolen

Projekt e/læsning i skolen

LæseTek har siden 2008 implementeret læse-skriveteknologi til ordblinde elever i folkeskolen. Dette kalder vi Projekt e/læsning i skolen.

Alle ordblinde elever i Holbæk Kommunes folkeskoler, indskrives i projekt e/læsning i skolen.

Formålet er at understøtte kvaliteten af den kommunale indsats samt sikre et ensartet tilbud for alle ordblinde elever.

Det er skolerne selv, som ordblindetester eleverne.

Læs om Holbæk Kommunes Strategi for sprog og literacy her

Herunder: Artikler om Projekt e/læsning i skolen

Skoler får hjælp til ordblinde af undervisningscenter for voksne, udgivet i Folkeskolen.

Erfaringer med inkluderende IT, udgivet i Læsepædagogen.

Lyt, læs og lær - læseteknologi i skolen, udgivet i Viden om Læsning.

RIOO - et redskab til individuel opsætning af ordforslagsprogrammer, udgivet i Viden om Læsning.

OS+ - opdagende skrivning med auditiv feedback, udgivet i Viden om Læsning.

E/skolen - at ekskludere for at kunne inkludere.

Tilbud og kurser på grundskoleområdet

Mange skoler har licens til læse- og skrivestøttende programmer, såsom AppWriter og CD-ORD, hvilket betyder, at alle elever og lærere har mulighed for at anvende læse-/ og skriveteknologi.

LæseTek tilbyder kurser rettet mod lærere, speciallærere og konsulenter om læseteknologi.

Kurserne kan indeholde specialpædagogiske, didaktiske, praktiske og teknologiske temaer (hands-on).

Kontakt os med henblik på et kursus målrettet jeres behov.

Generel info

Hent Kursusfolder generel - her

Læs rapport, Projekt læseteknologi 7.H - her

Se video, Erfaringer fra projekter i skoleåret 13/14 - her

Kontakt

Mail: csu-laes@holb.dk / Tlf.: 72 36 36 07

 Feedback

Sidst opdateret

16.07.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard