Spring til indhold

Tosprogede

Det er gratis at blive testet for ordblindhed på LæseTek

Ordblindetest

På LæseTek kan du blive testet for ordblindhed uanset om du har dansk som modersmål eller som andetsprog.

Det er gratis at blive testet.

Hvordan foregår en ordblindetest på LæseTek?

På LæseTek kan du blive testet for ordblindhed. Vi vil spørge ind til dine vanskeligheder med læsning og skrivning og dine krav til læsning og skrivning i hverdagen.

Vi tester med DOT-testen og supplerende test, og resultatet viser, om du er ordblind.

Efter testen vejleder vi dig om dine muligheder for undervisning og kompenserende hjælpemidler.

Du får efterfølgende tilsendt en testrapport med dine resultater.

Kontakt LæseTek hvis du ønsker en ordblindetest.

Kontakt

Mail: csu-laes@holb.dk / Tlf.: 72 36 36 07

 Feedback

Sidst opdateret

16.07.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard