Spring til indhold

Talblindhed

Borgere i Holbæk Kommune (og evt. andre kommuner) kan blive testet for talblindhed.

Hvordan foregår en talblindetest på LæseTek?

Talblindhed er specifikke matematikvanskeligheder. Borgere i Holbæk Kommune kan blive testet for talblindhed. Borgere fra andre kommuner kan også blive testet for talblindhed via tilkøb fra arbejdspladsen, Jobcenteret i borgerens kommune og lignende.

I en indledende samtale afdækker vi, hvilke krav til at håndtere tal borgeren møder privat og i job. Vi spørger også ind til borgerens egne oplevelser med både faglig matematik og matematikrelaterede situationer i hverdagen. Personer med talblindhed kan blandt andet have svært ved at huske deres CPR-nummer, telefonnumre og koder, ligesom de kan have svært ved at vurdere størrelsen af pengebeløb og at kunne klokken på en urskive. Efter samtalen og selve testen laver vi en rapport og tilbyder vejledning i undervisningsmuligheder.

LæseTek kan tilkøbes til et afklarende individuelt undervisningsforløb. I undervisningsforløbet er der fokus på enten at træne de grundlæggende matematiske færdigheder for at vurdere potentiale for matematikfaglig udvikling - eller at træne kompenserende hjælpemidler og strategier, som kan lette borgerens hverdag/jobliv.

Kontakt

Mail: rageb@holb.dk     / Tlf.: 72 36 47 24
Mail: csu-laes@holb.dk / Tlf.: 72 36 36 07

 Feedback

Sidst opdateret

10.06.2021

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel