Spring til indhold

Om Undervisning for voksne med psykiske vanskeligheder

Vi er en afdeling for undervisning af voksne i Holbæk Kommune. Vi underviser borgere fra Holbæk kommune med psykiske vanskeligheder, som hindrer aktiv deltagelse i samfundslivet eller deltagelse i undervisning på ordinære vilkår. Undervisningen og den specialpædagogisk bistand sigter mod at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes psykiske vanskeligheder.

I afdelingen er ansat lærere og pædagoger

Vi tilbyder

  • Undervisning på små hold for - kursister under 30 år
  • Undervisning på små hold for – kursister over 30 år
  • Korte kurser i mestringsstrategier og hverdagsteknologi samt coaching

Undervisningen er karakteriseret ved

  • At undervisningen er en tidsbegrænset aktivitet - det betyder, at du visiteres for et halvt år ad gangen, og at du maksimalt kan gå hos os i 1 ½ år.
  • At undervisningen har en klar målsætning - det betyder, at vi sammen med dig laver en individuel undervisningsplan.
  • At der i undervisningsforløbet sker en planlagt progression - det betyder, at vi registrerer dit fremmøde og dine faglige og sociale fremskridt.
  • At undervisningsforløbet kan evalueres - det betyder, at du sammen med din kontaktlærer efter 6 måneder har et afklarende møde, hvor vi sammen afgør, om du skal fortsætte et halvt år mere.

Undervisningen forudsætter desuden deltagerens accept og aktive medvirken.

Vores undervisning er omfattet af abonnementsordningen med Holbæk Kommune – det vil sige, at hvis du er Holbæk-borger, er det gratis for dig.

Hent vores folder herFeedback

Sidst opdateret

19.02.2020

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel

Materialebibliotek

Du finder os her... Seminarieparken 2 4300 Holbæk