Spring til indhold

ALS

ALS (Amyotrofisk lateral sclerose) er en progredierende neurologisk lidelse, der medfører alvorlige kommunikationsvanskeligheder.

ALS kan medføre

  • Nedsat stemmestyrke
  • Påvirkning af udtalen
  • Forandret taletempo
  • Påvirkning af vejrtrækningen

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og vil foregå som eneundervisning.

ALS vil ofte medføre, at der på et tidspunkt vil blive behov for alternative kommunikationshjælpemidler.

Nyttige links

Muskelsvindfonden, om ALSFeedback

Sidst opdateret

04.09.2019

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel