Spring til indhold

Om Tale og kommunikation

Taleafdelingen tilbyder udredning, undervisning og rådgivning til voksne med tale- og kommunikationsvanskeligheder.

Hvem kan henvende sig

Alle borgere i Holbæk og Odsherred Kommune kan henvende sig til afdelingen og få foretaget en talepædagogisk undersøgelse.

Henvendelse kan ske uden henvisning.

Ydelserne er gratis at benytte for borgere i Holbæk og Odsherred Kommune.

Transport til og fra undervisning kan arrangeres efter gældende regler.

Kontakt afdelingen på mail: csu-tale@holb.dk


Talepædagogen kan tilbyde

 • Talepædagogisk undersøgelse
 • Rådgivning og vejledning
 • Undervisning

Den talepædagogiske undersøgelse og undervisning kan finde sted i CSUs lokaler i Holbæk, på plejehjem eller i eget hjem efter aftale.

Undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes behov og ressourcer og kan enten være eneundervisning eller holdundervisning.

Der gives desuden rådgivning til såvel klienten som de pårørende.

Kontakt

 • Logopæd Bjarne Larsen      - Tlf. 7236 3486
 • Logopæd Susanne Laursen - Tlf. 7236 3174
 • Logopæd Amanda Poulsen  - Tlf. 7236 8773
 • Logopæd Josefine Næs       - Tlf. 7236 2846

Borgere, pårørende og professionelle uden for Holbæk Kommune kan kontakte afdelingen på mail: sikkerpost@holb.dk – skriv ”Logopæd – Tale & Kommunikation – CSU” i emnefeltet.

Medarbejdere i Holbæk Kommune (med holb-mail) kan skrive direkte til csu-tale@holb.dk

Ved henvendelse skal følgende medsendes:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer til borger, pårørende eller kontaktperson
 • Cpr-nr.
 • Årsag til henvendelse
 • Journaludskrift fra sygehus, speciallæge eller genoptræningsplan

Nyttige links

Hjernesagen Holbæk

Hjerneskadeforeningen

Videncenter for hjerneskade

Nationalt Videncenter for Demens

Parkinsonforeningen

HjernetumorforeningenFeedback

Sidst opdateret

06.11.2019

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel