Spring til indhold

Stammen og løbsk tale

Stammen og løbsk tale påvirker evnen til at tale flydende.

Stammen

Stammen er en talelidelse, der påvirker evnen til at tale flydende. Dette kan vise sig som gentagelser af lyde, stavelser eller ord, forlængelse af lyde eller blokeringer af talestrømmen. Desuden kan stammen forekomme skjult, idet personer undgår ord og situationer for ikke at komme til at stamme.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og vil foregå som eneundervisning.

Hent folder om stammen og løbsk tale her

Løbsk tale

Løbsk tale viser sig ved et hurtigt taletempo og utydelig tale. Løbsk tale kan forekomme alene og sammen med stammen.

Ved løbsk tale kan man have svært ved at strukturere det, man vil sige, og den ’røde tråd’ i samtalen mistes. Desuden udelades endelser i udtalen af især lange ord. Personer med løbsk tale er dog ikke altid bevidste om taleproblemet.

Hent folder om stammen og løbsk tale her

Kontakt

  • Logopæd Susanne Laursen - Tlf. 7236 3174

Borgere, pårørende og professionelle uden for Holbæk Kommune kan kontakte afdelingen på mail: sikkerpost@holb.dk – skriv ”Logopæd – Tale & Kommunikation – CSU” i emnefeltet.

Medarbejdere i Holbæk Kommune (med holb-mail) kan skrive direkte til csu-tale@holb.dk

Ved henvendelse skal følgende medsendes:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer til borger, pårørende eller kontaktperson
  • Cpr-nr.
  • Årsag til henvendelse
  • Relevante oplysninger fra tidligere logopæd, PPR eller en PPV

Nyttige links

Stammen og løbsk taleFeedback

Sidst opdateret

02.04.2020

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel