Spring til indhold

Tale og sprogvanskeligheder

Afasi betyder nedsat evne til at opfatte og bruge sproget som følge af en erhvervet hjerneskade. Dysartri er en motorisk talelidelse, som medfører nedsat evne til at tale tydeligt. Taleapraksi er en sprogforstyrrelse som følge af en erhvervet hjerneskade.

Afasi

Afasi betyder nedsat evne til at opfatte og bruge sproget som følge af en erhvervet hjerneskade.

Afasi kan vise sig på følgende måde:

  • Forstyrrelse af evnen til at tale
  • Forstyrrelse af evnen til at forstå det talte sprog
  • Forstyrrelse af evnen til at læse og skrive

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger.

Det kan være et kortvarigt eller langvarigt undervisningsforløb.

I begyndelsen vil undervisningen som regel være tilrettelagt som eneundervisning og senere overgå til gruppeundervisning.

Udover undervisning af den afasiramte tilbyder talepædagogerne rådgivning og vejledning til pårørende og plejepersonale.

Dysartri

Dysartri er en motorisk talelidelse, som medfører nedsat evne til at tale tydeligt.

Årsagen til dysartri skyldes ofte apopleksi, dvs. blodprop eller blødning i hjernen.

Dysartri kan give vanskeligheder med

  • Udtalen
  • Stemmen
  • Vejrtrækning
  • Taletempoet
  • Sprogmelodien

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og vil som regel foregå som eneundervisning.

Hent folder om dysartri her

Taleapraksi

Taleapraksi er en sprogforstyrrelse som følge af en erhvervet hjerneskade. Den forekommer ofte sammen med afasi.

Taleapraksi betyder nedsat evne til at udtale sproglyde og til at foretage flydende skift fra en sproglyd til den næste sproglyd.

Taleapraksi kan forekomme i flere grader, fra lette udtalevanskeligheder, som næsten ikke bemærkes til de helt svære, hvor man næsten ikke kan tale.

Det er vigtigt at personen med taleapraksi og de pårørende får grundig forklaring på problemet og derefter får viden om, hvad der kan gøres for at afhjælpe vanskelighederne.Feedback

Sidst opdateret

16.07.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard