Spring til indhold

Erhvervspraktik

Når du er elev på CSU Holbæk skal du ud i det vi kalder en erhvervspraktik. Det er nemlig en vigtig del af ungdomsuddannelsen og det er med til at udvikle dig mod et selvstændigt voksenliv.

Det er forskelligt hvor mange praktikforløb den enkelte elev kommer ud i. Nogle vil gerne ud og afprøve en masse forskellige virksomhedder inden de ved, hvad de vil arbejde med, når de bliver færdige med deres STU. Andre vil hellere læse videre og arbejde mere med det faglige. 

Dog er det vigtigt at du ved, at erhvervspraktik er en del af undervisningen og har høj prioritet og det kan betyde at du kan være i praktik, når de andre elever har temauger eller andre forløb.


Målet med praktikken er at finde ud af hvad du gerne vil arbejde med når din STU er færdig og derfor har vi rigtig mange forskellige praktiksteder som kan afprøves. Naturligvis vil vi altid sørge for, at du kommer et sted hen der interesser dig.

Eleven er for det meste alene afsted i praktik, men vi vil altid følge dig den første dag. 

Når dit praktikforløb er færdigt vil vi sammen med dig og det sted du har været, lavet en evaluering af hvordan det er gået og om det er et sted du gerne vil prøve igen. 

 Feedback

Sidst opdateret

11.06.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard