Spring til indhold

Hverdag

Undervisning

Vi tror på, at alle har lyst til at lære, og kan lykkes med det under de rigtige omstændigheder. Vores fokus er at tilpasse rammerne til den enkelte elev, så denne får en god og tryg skolegang, både socialt og fagligt.

 

Vedkommen og relevant undervisning

Vores mål er at hjælpe de unge godt ud i livet såvel socialt og personligt som med uddannelse og job.

Her på CSU Holbæk har alle de unge mennesker, brug for en skole, hvor opmærksomme lærere og vejledere sørger for en rolig dag i trygge rammer.

De unge har ligeledes brug for at få afklaret, hvordan deres voksenliv kunne se ud. Selvfølgelig i forhold til deres drømme og mål, men også i forhold til de udfordringer, de hver især kan have. Derfor er undervisningen også tilrettelagt, så den er vedkommende og relevant for eleverne. Det kan f.eks. være at skrive en indkøbsseddel, chatte på sociale medier,
udtrykke sig gennem musik eller få styr på privat økonomien.

Det er elevernes behov og personlige interesser, der er den røde tråd i undervisningen og
deres in-put og ønsker er essentielle for at skabe vedkommende læring.

Kontaktlærer

Alle skolens elever har en kontaktlærer. Kontaktlæreren er ofte den lærer, der underviser i den klasse som eleven går i. 2-3 gange om året indkaldes eleven, forældre og andre relevante personer til elevmøde.   
Her taler vi om hverdagen i skolen, undervisningsplanen og om uddannelsesplanen. 

Lokalerne

Hver klasse har sit eget stamlokale, hvor eleverne møder ind hver morgen. 
Men derudover har skolen utrolig mange forskellige faglokaler herunder: værksted (træ, smykke, smed, motor), køkken, IT, gymnastiksal- og hal, biograf, flere musiklokaler og formningslokaler. 

Ud over undervisningen

Det er dog ikke kun undervisning alle skoleårets dag. Vi har bland andet og følgende på programmet: En tur på Bakken, introtur, åbent hus for elever og pårørende, skolerejser, idrætsstævner, CSU Holbæks Aftenskole, Holbæk Handicap Idrætsforening, elevforening "BREFO".

MålgrupperPå skolen vil du kunne møde unge mennesker med autisme, ADHD, 

Ingen af vores studerende har en udadreagerende og voldelig adfærd. Det kan vi ikke tillade, for alle her på skolen har stor glæde af den tryghed og ro, du kan finde her. 

Hvis du er ung med læseproblemer og/eller ordblindhed har vi et virkelig godt team med lærere der kan hjælpe dig. De er alle uddannet til at hjælpe dig med lige præcis det du har brug for. 

Skema og mødetiderKlokken 9.00 mødes alle i deres egne stamhold og her starter vi med at gennemgå dagens program, så du ved hvad du skal lave i løbet af skoledagen.

Dagens første timer er typisk almindelige fag, som f.eks. dansk eller matematik. 

Frokost fra klokken 12.00 - 12.30
På CSU Holbæk er der mulighed for at købe mad i vores store kantine eller du kan også selv medbringe en madpakke, som du kan spise sammen med dine venner. 

Mandag + Tirsdag + Torsdag har vi fri kl. 14.15 og Onsdag + Fredag kl. 12.35

Alle elever har et personligt skema og du får også et skema, der passer til dig.  

Skema for Erhvervsklassen It-klassen, Køkken/Omsorg, Studiegruppen og Værkstedsklassen

Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 

 Stamhold

 Stamhold

 Stamhold

 Stamhold

 Stamhold

 Stamhold

 Stamhold

 Stamhold

 Valgfag

 Valgfag

 Valgfag

 Valgfag

 

 Valgfag

 

         
         
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
         

Klassemøde

Klassemøde

Klassemøde

Klassemøde

Klassemøde

Fagligt

Faglig

Valghold

Udeliv/Emne 

Bevægelse 

Bevægelse 

Bevægelse 

Klub fra kl. 12.35

Udeliv/Emne 

Klub fra kl. 12.35

         

 

 Feedback

Sidst opdateret

20.06.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard