Spring til indhold

Hverdag

Undervisning

Vi tror på, at alle har lyst til at lære og kan lykkes med det under de rigtige omstændigheder. Vores fokus er at tilpasse rammerne til den enkelte elev, så denne får en god og tryg skolegang, både socialt og fagligt.

Vedkommen og relevant undervisning

Skolens mål er at hjælpe de unge godt ud i livet både socialt, personligt, med uddannelse og med job, samt sikre at de unge får et så selvstændigt voksenliv som overhovedet muligt.

På CSU Holbæk har alle eleverne brug for en skole, hvor et opmærksomt personale sørger for en rolig dag i en tryg forudsigelig ramme, hvor der er plads til at være sig selv.

Skolens elever har ligeledes brug for at få afklaret, hvordan deres voksenliv kan komme til at se ud. Selvfølgelig i forhold til deres drømme og mål, men også i forhold til de udfordringer, de hver især kan have. Derfor er undervisningen tilrettelagt, så den er vedkommende og relevant for hver enkelte

Det er elevernes behov og personlige interesser, der er den røde tråd i undervisningen og
deres in-put og ønsker er essentielle for at skabe vedkommende læring.

Skolens undervisning er derfor bygget op om den unges faglige, personlige g sociale kompetencer. 

Kontaktlærer

Alle skolens elever har en kontaktlærer.
Kontaktlæreren er ofte den lærer, der underviser i den klasse som eleven går i.
2 gange om året indkaldes eleven, forældre og/eller andre relevante personer til elevmøde.   
Her taler vi om hverdagen i skolen, undervisningsplanen og om uddannelsesplanen. 

Nogle elever har brug for flere møder og skolens er der afholdes det antal møder, som er nødvendige for at skabe et godt skoletilbud.

 

Lokalerne

Hver klasse har sit eget stamholds-lokale, hvor eleverne møder ind hver morgen. 
Men derudover har skolen utrolig mange forskellige faglokaler herunder: værksted (træ, smykke, smed, motor), køkken, IT, gymnastiksal- og hal, biograf, flere musiklokaler og formningslokaler. 

 

Ud over undervisningen

Her på CSU Holbæk tager vi også ud af huset. Vi tager for eksempel på skolerejser, juletur, introtur, cafebesøg, introfest og gallafest og meget mere.

 

Skolen samarbejder med mange virksomheder i en unges lokalmiljø, samt naturskolen, grejbanken, kystlivscenteret og Holbæk kommunes forskellige afdelinger.

 

Målgruppe og optagelse

Skolen tilbyder STU, undervisning under lov om specialundervisning og særlige tilfælde 10. klasses forløb.

STU henvender sig til unge med særlige behov, herunder blandt andre:

  • unge med generelle indlæringsvanskeligheder
  • unge med ADHD
  • unge med autisme
  • multihandicappede unge
  • unge med svære bevægelseshandicap
  • unge med andre psykiske lidelser
  • unge med erhvervet hjerneskade.

Hvis Uddannelsesvejlederen vurderer, at den unge er i målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, laver denne en indstilling til kommunalbestyrelsen herom.

Skema og mødetider

Klasserne skema kan varierer fra klasse til klasse.

Mødetid

Skoledagen starter alle dage klokken 9.00. Her møder alle ind til et genkendeligt og trygt miljø på deres egne stamhold. Dagen starter op med en gennemgang af dagens program, så alle ved hvad de skal lave i løbet af skoledagen.

Mandag, tirsdag og torsdag har alle klasser fri kl. 14:15

Onsdag er skoledagen til kl. 12:35

Fredag  enten har man undervisning til 12:35 eller til kl. 14:15 - afhængig af hvilken gruppe den unge er indskrevet i.

Frokost

Klasserne har selvfølgelig pauser struktureret efter den enkeltes undervisningsplan. Grupperne forsøger at de unge har fællespauser og frokostpauser sammen.

På CSU Holbæk er der mulighed for at købe mad i vores store kantine eller du kan også selv medbringe en madpakke, som kan spises sammen med dine venner. 

 

 

 



Feedback

Sidst opdateret

27.11.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard

Feriekalender

Du finder os her... Seminarieparken 2 4300 Holbæk