Spring til indhold

Hverdag

Undervisning

Vi tror på, at alle har lyst til at lære og kan lykkes med det under de rigtige omstændigheder. Vores fokus er at tilpasse rammerne til den enkelte elev, så denne får en god og tryg skolegang, både socialt og fagligt.

Vedkommen og relevant undervisning

Vores mål er at hjælpe de unge godt ud i livet både socialt, personligt og med uddannelse og job.

Her på CSU Holbæk har alle eleverne brug for en skole, hvor opmærksomt personale sørger for en rolig dag i trygge rammer.

Eleverne har ligeledes brug for at få afklaret, hvordan deres voksenliv kan komme til at se ud. Selvfølgelig i forhold til deres drømme og mål, men også i forhold til de udfordringer, de hver især kan have. Derfor er undervisningen tilrettelagt, så den er vedkommende og relevant for hver enkel

Det er elevernes behov og personlige interesser, der er den røde tråd i undervisningen og
deres in-put og ønsker er essentielle for at skabe vedkommende læring.

Kontaktlærer

Alle skolens elever har en kontaktlærer.
Kontaktlæreren er ofte den lærer, der underviser i den klasse som eleven går i.
2-3 gange om året indkaldes eleven, forældre og/eller andre relevante personer til elevmøde.   
Her taler vi om hverdagen i skolen, undervisningsplanen og om uddannelsesplanen. 

Lokalerne

Hver klasse har sit eget stamholds-lokale, hvor eleverne møder ind hver morgen. 
Men derudover har skolen utrolig mange forskellige faglokaler herunder: værksted (træ, smykke, smed, motor), køkken, IT, gymnastiksal- og hal, biograf, flere musiklokaler og formningslokaler. 

Ud over undervisningen

Her på CSU Holbæk tager vi også ud af huset. Vi tager for eksempel på skolerejser, juletur, en tur på Bakken, introtur, åbent hus for elever og pårørende, idrætsstævner og meget mere.

 

Målgruppe og optagelseSTU henvender sig til unge med særlige behov, herunder blandt andre:

  • unge med generelle indlæringsvanskeligheder
  • unge med ADHD
  • unge med autisme
  • multihandicappede unge
  • unge med svære bevægelseshandicap
  • unge med andre psykiske lidelser
  • unge med erhvervet hjerneskade.

STU er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse og hjemmekommunens Uddannelsesvejleder skal indstille den unge til uddannelsen.

Hvis Uddannelsesvejlederen vurderer, at den unge er i målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, laver denne en indstilling til kommunalbestyrelsen herom.

Ingen af vores studerende har en udadreagerende og voldelig adfærd. Det kan vi ikke tillade, for alle her på skolen har stor glæde af den tryghed og ro, du kan finde her.

Skema og mødetiderKlokken 9.00 mødes alle i deres egne stamhold og her starter vi med at gennemgå dagens program, så du ved hvad du skal lave i løbet af skoledagen.

Dagens første timer er typisk almindelige fag, som f.eks. dansk eller matematik. 

Frokost fra klokken 12.00 - 12.30
På CSU Holbæk er der mulighed for at købe mad i vores store kantine eller du kan også selv medbringe en madpakke, som du kan spise sammen med dine venner. 

Mandag + Tirsdag + Torsdag har vi fri kl. 14.15 og Onsdag + Fredag kl. 12.35

Under hver klassebeskrivelse kan du også finde klassernes skemaer. 

 

 Feedback

Sidst opdateret

09.10.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard