Spring til indhold

Undervisning

Vi tror på, at alle har lyst til at lære og kan lykkes med det under de rigtige omstændigheder. Vores fokus er at tilpasse rammerne til den enkelte elev, så denne får en god og tryg skolegang, både socialt og fagligt.

Vedkommen og relevant undervisning

Skolens mål er at hjælpe de unge godt ud i livet både socialt, personligt, med uddannelse og med job, samt sikre at de unge får et så selvstændigt voksenliv som overhovedet muligt.

På CSU Holbæk har alle eleverne brug for en skole, hvor et opmærksomt personale sørger for en rolig dag i en tryg forudsigelig ramme, hvor der er plads til at være sig selv.

Skolens elever har ligeledes brug for at få afklaret, hvordan deres voksenliv kan komme til at se ud. Selvfølgelig i forhold til deres drømme og mål, men også i forhold til de udfordringer, de hver især kan have. Derfor er undervisningen tilrettelagt, så den er vedkommende og relevant for hver enkelte

Det er elevernes behov og personlige interesser, der er den røde tråd i undervisningen og
deres in-put og ønsker er essentielle for at skabe vedkommende læring.

Skolens undervisning er derfor bygget op om den unges faglige, personlige og sociale kompetencer. 

Kontaktlærer

Alle skolens elever har en kontaktlærer.
Kontaktlæreren er ofte den lærer, der underviser i klassen som eleven går i.
2 gange om året indkaldes eleven, forældre og/eller andre relevante personer til elevmøde.   
Her taler vi om hverdagen i skolen, undervisningsplanen og om uddannelsesplanen. 

 

Lokalerne

Hver klasse har sit eget stamholds-lokale, hvor eleverne møder ind hver morgen. 
Men derudover har skolen utrolig mange forskellige faglokaler herunder: værksted (træ, smykke, smed, motor), køkken, IT, gymnastiksal- og hal, biograf, flere musiklokaler og formningslokaler. 

 

Ud over undervisningen

Her på CSU Holbæk tager vi også ud af huset. Vi tager for eksempel på skolerejser, juletur, introtur, cafebesøg, introfest, gallafest og meget mere.

 

Skolen samarbejder med mange virksomheder i Holbæk så som naturskolen, grejbanken, kystlivscenteret og Holbæk kommunes forskellige afdelinger.

 Feedback

Sidst opdateret

20.05.2021

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard

Feriekalender

Du finder os her... Seminarieparken 2 4300 Holbæk