Spring til indhold

Undervisning

Vi tror på, at alle har lyst til at lære, og kan lykkes med det under de rigtige omstændigheder. Vores fokus er at tilpasse rammerne til den enkelte elev, så denne får en god og tryg skolegang, både socialt og fagligt.

 

Vedkommen og relevant undervisning

Vores mål er at hjælpe de unge godt ud i livet såvel socialt og personligt som med uddannelse og job.

Her på CSU Holbæk har alle de unge mennesker, brug for en skole, hvor opmærksomme lærere og vejledere sørger for en rolig dag i trygge rammer.

De unge har ligeledes brug for at få afklaret, hvordan deres voksenliv kunne se ud. Selvfølgelig i forhold til deres drømme og mål, men også i forhold til de udfordringer, de hver især kan have. Derfor er undervisningen også tilrettelagt, så den er vedkommende og relevant for eleverne. Det kan f.eks. være at skrive en indkøbsseddel, chatte på sociale medier,
udtrykke sig gennem musik eller få styr på privat økonomien.

Det er elevernes behov og personlige interesser, der er den røde tråd i undervisningen og
deres in-put og ønsker er essentielle for at skabe vedkommende læring.

Kontaktlærer

Alle skolens elever har en kontaktlærer. Kontaktlæreren er ofte den lærer, der underviser i den klasse som eleven går i. 2-3 gange om året indkaldes eleven, forældre og andre relevante personer til elevmøde.   
Her taler vi om hverdagen i skolen, undervisningsplanen og om uddannelsesplanen. 

Lokalerne

Hver klasse har sit eget stamlokale, hvor eleverne møder ind hver morgen. 
Men derudover har skolen utrolig mange forskellige faglokaler herunder: værksted (træ, smykke, smed, motor), køkken, IT, gymnastiksal- og hal, biograf, flere musiklokaler og formningslokaler. 

Ud over undervisningen

Det er dog ikke kun undervisning alle skoleårets dag. Vi har bland andet og følgende på programmet: En tur på Bakken, introtur, åbent hus for elever og pårørende, skolerejser, idrætsstævner, CSU Holbæks Aftenskole, Holbæk Handicap Idrætsforening, elevforening "BREFO".Feedback

Sidst opdateret

07.06.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard