Spring til indhold

Målgruppe

CSU Holbæk er en stor skole, hvor der favnes bredt. Der er altid fokus på at lærerne er veluddannet, har en specialiseret viden og kompetencer til at agere ud fra, hvad der står i forgrunden for den enkelte unge på et givent tidspunkt. Her er der muligheder for både unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov som blandt andre:

  • unge med svære bevægelseshandicap
  • multihandicappede unge
  • unge med autisme og komorbiditet
  • unge med ADHD
  • unge med andre psykiske lidelser
  • unge med erhvervet hjerneskade.


Unge med autisme og komorbiditet 

På CSU Holbæk har vi unge med autismespektrumforstyrrelser og/eller psykiatrinære problemstillinger.
Begge målgrupper kan have komorbide tilstande (krydsdiagnoser).

Derudover oplever vi unge med psykiatrinære problemstillinger og mange af eleverne er udfordret af en særlig psykisk sårbarhed.
Det kan være at de har isolationstendens, er sendiagnosticeret og har oplevet et ustabilt ungdomsliv.

Ingen af vores elever er udadreagerende eller voldelige. Det kan vi ikke tillade, da gruppen af studerende generelt har brug for og stor glæde af den tryghed og ro, vi kan tilbyde.

Bopæl underordnet
Ifølge lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl.

UU afklarer og indstiller
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) afklarer, om den unge er i stand til at gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Kommunalbestyrelsen godkender
Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende, at den unge er berettiget til uddannelsen.

 

 Feedback

Sidst opdateret

11.06.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard