Spring til indhold

Takster

Alle priser er eksklusiv transport.

Klasse

Beskrivelse

 Takst   Pris pr. måned
Modulbaseret STU

Unge som er i 5 dages praktik. Undervisningsdage på CSU Holbæk kan tilkøbes*

 Takst 0  11.650 kr.
Erhvervsklassen Sent udviklede, ADHD, m. fl.  Takst 1  15.999 kr.
Køkken og omsorg Sent udviklede, ADHD, m. fl.  Takst 1  15.999 kr.
Værksted Sent udviklede, ADHD, m. fl.  Takst 1  15.999 kr.
It-klassen Normalt begavede med f.eks. asperger, ADHD og psykiske problemer  Takst 1  15.999 kr.
AKS Generelt udviklingshæmmede, fysisk handikappede, kommunikative vanskeligheder m.fl.  Takst 2  18.858 kr. 
AKS - Autist Autismespektret  Takst 3  22.295 kr.
MAKS Unge med multiple funktionsnedsættelser m. fl. 1:3  Takst 4   26.128 kr.
MAKS eller Multi Unge med multiple funktionsnedsættelser m. fl. 1:2  Takst 4A   29.170 kr.
Multi Unge med multiple funktionsnedsættelser m. fl. Fuld personlig støtte 1:1  Takst 5  30.964 kr.

Hertil kan der komme betaling for specialpædagogisk bistand til de elever, der har behov, som ligger udenfor forpligtelserne i henhold til STU.

 

Taksttabel 1:

 

Takst pr. dag

(excl. transport)

Takst pr. mdr.

(excl. transport)

Årstakst

(excl. transport)

Grundtakst 2018 uden undervisning/kun praktik:

                     372

               11.315

             135.780

 

 

 

 

Tilkøb - enkeltdage på skolen, med undervisning - excl. transport.

 

 

 

1 fremmødedag med undervisning pr. uge. tilkøbspris:

                 30,80

               936,83

         11.242,00

2 fremmødedage med undervisning pr. uge. tilkøbspris:

                 61,60

           1.873,67

         22.484,00

3 fremmødedage med undervisning pr. uge. tilkøbspris:

                 92,40

           2.810,50

         33.726,00

4 fremmødedage med undervisning pr. uge. tilkøbspris:

               123,20

           3.747,33

         44.968,00

5 fremmødedage med undervisning pr. uge.  tilkøbspris:

               154,00

           4.684,17

         56.210,00

 

 

Klub

 

Morgenåbning (7-9)

 

 

Klub (9 - 16)
 

 

Klub 104 (7 - 16)
 

Dag = kr. 150,-
Mdr.= kr. 4.563,-
År = kr. 54.750,-

(excl. transport)

 

Dag = kr. 516,-.
Mdr. = kr. 14.935,-
År = kr. 179.215,-

(excl. transport)

 

Dag = kr. 1.484,-.
Mdr. = kr. 45.138,-
År = kr. 541.660,-

(excl. transport)

 

 

Klubtilbuddet kan benyttes på alle skoledage og ferier.

I "hele" ferieuger - f.eks. sommerferien, lukker klubben kl. 15 om fredagen.

Alle takster er opgivet pr. dag og der opkræves for 365 dage om året. Taksterne reguleres 1 gang årligt i januar mdr.

I forbindelse med udmeldelse er der løbende mdr. + 1 mdr. i opsigelsesvarsel og altid ved udgangen af en måned, dog kan en elev ikke opsiges med virkning pr. 30. juni i kalenderåret.

Transportudgifter vil blive faktureret særskilt og opkræves af CSU Holbæk.

 

Venlig hilsen

CSU Holbæk Kommune

CSU-holbaek@holb.dk – 72 36 36 07Feedback

Sidst opdateret

28.11.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard

Kontakt Erhvervsvejlederne

Karina Hedegaard Christensen

Mail: karch@holb.dk

Tlf: 72 36 25 77

 

Mie Nymand

Mail: minym@holb.dk

Tlf: 72 36 83 71

Du finder os her... Seminarieparken 2 4300 Holbæk