Spring til indhold

Transport til skolen

STU transport

Befordringsregler, kørselsgodtgørelse m.m. for elever tilknyttet den 3 årige ungdomsuddannelse på CSU Holbæk.

Som hovedregel skal der være minimum 11 km (22 km t/r) mellem hjem/bosted og skolen for at en elev har krav på at dækket transportudgiften. Hvis kravet om de 22 km transport skal fraviges og dermed bevilliges transport, skal der – som udgangspunkt - være særlige befordringsbehov (fysisk handicap eller lign.).

De elever, som ikke har særlige befordringsbehov, henvises til at benytte offentlige transportmidler og får dækket udgiften hertil (årskort / mdr. kort). Det forudsættes, at offentlig transport ikke medfører urimelig lang vente- og befordringstid! Reglen om 11 km (22 km t/r) gælder også her.

For elever, som ikke kan benytte offentlige transportmidler (fysiske handicaps, ventetid eller lign.) tilbydes kørsel med vognmand. Det er forældrenes/bostedets pligt selv at afmelde vognmand, hvis eleven ikke skal afhentes (f.eks. ved sygdom og ferie).

Hvis eleven - i stedet for at benytte offentlige transportmidler - vælger at køre i egen bil, ydes der transportgodtgørelse efter en fastsat takst.

(På CSU Holbæk ydes der p.t. godtgørelse svarende til billigste offentlige transport dvs. klippekort).

I særlige tilfælde kan reglen om afstanden på min. 11 km. fra hjem/bosted til skolen fraviges – selvom eleven ikke har handicaps eller lang ventetid - og udmønte sig i vognmandskørsel. Men der er i så fald tale om et skøn med udgangspunkt i den konkrete sag, hvor det f.eks. ud fra pædagogiske og/eller indkøringsmæssige hensyn imødekommes.Feedback

Sidst opdateret

20.05.2021

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard

Kontakt CSU Holbæk

CSU Holbæk 
Administrationen

Tlf: 72 36 36 07

 

Du finder os her... Seminarieparken 2 4300 Holbæk