Spring til indhold

Aktivitetstilbud - 104

Her kan du læse om vores aktivitets- og samværstilbud til unge efter endt STU. Du kan læse mere om tilbuddet i vores faktablad.

Faktablad

Tilbud:

Et højt specialiseret aktivitetstilbud – ”104’eren”

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 104.

Målgruppe:

Udgangspunktet er hjemmeboende unge der har været tilknyttet STU eller andre tilbud hos CSU Holbæk.

Det vil sige, den primære målgruppe er fra endt STU/ungdomsuddannelse til ca. 28 år.

De unge har brug for store individuelle hensyn i forhold til det pædagogiske og fysiske miljø og har som hovedregel 1:1 støtte.

Visitation:

Kommunal sagsbehandler visiterer.

Formål:

”104’eren” er et aktivitetstilbud, hvor den unge får oplevelser og mulighed for at udvikle deres kompetencer.

Aktivitetsbuddet er indrettet, så forældrene har et pasningstilbud hele året, imens de er på arbejde.


Indhold:

Et socialpædagogisk aktivitetstilbud, målrettet den enkelte unges ønsker og behov.

Tilbuddet vil have forskellige aktiviteter kombineret med f.eks. projekter af længerevarende karakter, ekskursioner ud af huset med mere.

Tilbuddet benytter totalkommunikation.

Derfor har personalet kompetencer til at understøtte kommunikationen med tegn til tale, billedkommunikation samt alle teknologiske kommunikationshjælpemidler.

Aktivitetstilbuddet har åbent hver dag fra kl. 7:00 til kl. 16.00 – tilbuddet samkøres med de øvrige klubtilbud før og efter skoledagen.

Taxakørsel:

Ud/hjemkørsel, andet kan tilkøbes efter aftale.

Evaluering: Løbende evaluering med 2 faste møder årligt, hvor den unge og samarbejdspartnere deltager, samt flere møder efter behov.

Adresse:

Seminarieparken 2, Holbæk Seminarium, 4300 Holbæk.

Medarbejdere:

Pædagoger og pædagogmedhjælpere, der er gennemgående i CSU Holbæks tilbud.

Kontaktperson:

Pernille Nikolaisen, Leder for klub og bo-afdeling

Tlf: 72 36 20 08 – mail: pbnik@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

06.11.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard