Spring til indhold

Om Studiegården

Studiegården er et tilbud til unge tilknyttet ungdomsuddannelsen på CSU Holbæk.

 CSU Boafdeling - Studiegården

Folderen: "CSU studiegården" (download)

  • Adresse: CSU "Studiegården", Seminarieparken 2, 4300 Holbæk.
  • Målgruppe: Unge fra 16 år – indskrevet i / eller under udslusning fra Ungdomsuddannelsen på CSU Holbæk.
  • Værelser: Enkeltværelser og dobbeltværelser. Ny-renoverede rammer med eget bad og handicapvenlige fælleskøkkener.
  • Beskrivelse: "Fra bo-træning til eget hjem"

Formål

Boafdelingen skal understøtte de unge beboere i deres udvikling af personlige, sociale og praktiske færdigheder i samarbejde med Ungdomsuddannelsen på CSU Holbæk – med særligt fokus på, at de skal kunne klare sig så selvstændigt som overhovedet muligt i deres fremtidige bolig.

Forudsætning

Den unge skal passe sin skolegang på CSU Holbæk, eller have beskæftigelse eller lignende efter endt skolegang, for at være tilknyttet boafdelingen.

Kollegieværelse

Eleven lejer sit eget værelse og bor her fast hele året - også når CSU Holbæk holder lukket.

De unge beboere skal være delvis selvhjulpne og kunne klare sig med de individuelt aftalte og bevilgede bostøtte foranstaltninger.

Individuelle støttetimer

I tilknytning til alle beboere aftales som minimum en fast, ugentlig støttepakke på 10 timer.

Disse timer anvendes til personlig støtte, rådgivning og vejledning - naturligvis primært rettet mod alle de daglige botræningsfunktioner – central nattevagt, samt teknisk bistand og rengørings-assistance og –vejledning til beboeren.

Der er herudover mulighed for tilkøb af yderligere støtte udover de 10 faste ugentlige støttetimer til beboere med særlige behov.

Støttetimerne udgør samlet den faste, personalemæssige grunddækning døgnet rundt udenfor undervisningstiden, hvilket giver de unge beboere den fornødne understøttelse, tryghed og sikkerhed i denne første, ofte udfordrende, periode i egen selvstændig bolig.

  • Priser: Kollegieværelse: kr. 1.950,- pr. måned + (Lejekontrakt med depositum - 3 måneders husleje)
  • Støttetimer:10 ugentlige timer á kr. 355,- pr. time.
  • Tilkøb: Kost: kr. 1.450,- pr. måned

Kontaktpersoner

Pernille Nikolaisen, Afdelingsleder
Tlf: 72 36 20 08
Email: pbnik@holb.dk

Peer Sjørslev, Viceforstander
Tlf: 72 36 40 36
Email: prj@holb.dk

 Feedback

Sidst opdateret

20.06.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard